Głównym celem inwestycji jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii poprzez instalację kolektorów słonecznych. Przewidywana oszczędność zużycia energii ma osiągnąć 51,36 procent dotychczasowego zużycia.

Termomodernizacja szpitalnych obiektów zostanie dofinansowana ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 na podstawie umowy zawartej 24 października 2014 między Ministerstwem Środowiska a Regionalnym Szpitalem w Kołobrzegu. Koszt całkowity realizacji projektu wyniesie 11 394 271 zł, Kwota dotacji (EOG) to 8 680 677,00 zł, szpital dołoży do inwestycji ze swoich środków 2 713 594,00 zł.

Czytaj także: MŚ: termomodernizacja szpitali dzięki sprzedaży jednostek CO2 >>>

Kołobrzeski szpital otrzyma także ponad 2 mln zł z budżetu województwa zachodniopomorskiego na zakup tomografu komputerowego.

W roku 2013 dzięki pomocy budżetu województwa szpital kupił wyposażenie banku krwi, wykonano także remont bloku operacyjnego, a szpitalne instrumentarium wzbogaciło się między innymi o wideogastroskop, respiratory i zestaw do mikrochirurgii krtani.