Ponadto Rada zajmie stanowisko w przedmiocie zasadności usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej:

- „Chemioterapia niestandardowa - dasatynib (Sprycel)" z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej.

- „Chemioterapia niestandardowa - doksorubicyna liposomalna niepegylowana (Myocet)" z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej.

- „Ibritumomab tiuksetanu" z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej.

- „Imatynib" z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej.

- „Trabektydyna w rozpoznaniu: nowotwór złośliwy jajnika (kod ICD-10: C.56)" z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej.


Źródło: www.aotm.gov.pl