2 listopada 2015 r. otwarto dom Senior-WIGOR w Grabowie w województwie łódzkim oraz w Opatowie w województwie świętokrzyskim. Ich oferta skierowana jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+.

Placówka w Grabowie znajduje się przy ulicy Reymonta 2. Na jej utworzenie przeznaczono ponad 128 tys. zł. Budynek wyposażony jest między innymi w salę do ćwiczeń, salę do odpoczynku oraz aneks kuchenny.

Dom Senior-WIGOR w powiecie opatowskim mieści się przy ulicy Szpitalnej 4. Na jego adaptację przekazano ponad 261 tys. zł.

W domach Senior-WIGOR można spędzać co najmniej 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Dla seniorów zaplanowano między innymi zajęcia ruchowe, rekreacyjne, kulturalno-oświatowe oraz warsztaty tematyczne.

Program Senior-WIGOR rząd przyjął wiosną 2015 roku. Do 2020 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy na utworzenie dziennych domów seniora 370 mln zł. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jest na etapie podpisywania umów z jednostkami samorządu terytorialnego.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 3 listopada 2015 r.