W dniach 14-15 listopada 2013 r., Główny Inspektoriat Sanitarny zorganizował Konferencję Naukowo-Szkoleniową dla Kierowników Oddziałów Epidemiologii i Laboratoriów Mikrobiologii Wojewódzkich oraz Granicznych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych pt.: "Wybrane kierunki działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi".
Podczas spotkania rozmawiano min. na temat kwestii szczepień ochronnych, profilaktyki i kontroli zakażeń szpitalnych, raz nadzoru epidemiologicznego, w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
Zaproszeni wykładowcy, a wśród nich trzech Konsultantów krajowych, a także przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego omówili problemy istotne w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Źródło: www.gis.gov.pl