Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  wspólnie z Ministerstwem Zdrowia uzgodniło, że na kierunku analityka medyczna zostaną określone – jako obligatoryjne dla szkół – wzorcowe efekty kształcenia, czyli to, jakie umiejętności musi zdobyć absolwent danego kierunku studiów. Uczelnie, które zechcą otworzyć taki fakultet, będą też musiały wystąpić do ministra zdrowia o zgodę.

Taka poprawka została przyjęta po zgłoszeniu uwag Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych , która wyraziła obawy, że uczelnie będą kształciły osoby, które nie mają odpowiednich kwalifikacji. Przyjęta przez posłów poprawka nie satysfakcjonuje jednak Izby, która domagała się przywrócenia standardów kształcenia.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl