Zewnętrznej oceny pracy placówki dokonali przedstawiciele Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Decyzją ministra zdrowia został przyznamy Certyfikat Akredytacyjny, co oznacza, że w placówce prowadzony jest między innymi ścisły nadzór nad zakażeniami i higieną, według określonych reguł odbywa się sprzątanie w klinikach i na oddziałach, a także wdrożona została Okołooperacyjna Karta Kontrolna.

Akredytacja przyznana została na 3 lata, poprzednia wygasła w 2015 roku.
 - Jest to już czwarty certyfikat dla szpitala, ta niewielka przerwa spowodowana była zintegrowaniem placówek Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego, który od 2015 roku działa w strukturach szpitala zespolonego – tłumaczył dyrektor szpitala, Andrzej  Domański.

Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz, który uczestniczył we wręczeniu certyfikatu, podkreślał, jak ciężką drogę trzeba pokonać, by go otrzymać.
– Jest to ciągłe doskonalenie, jakość to nie jest to, co się zdobywa raz, nad tym trzeba cały czas pracować. Jest to ogromne zaangażowanie całego personelu. W planach Ministerstwa Zdrowia jest premiowanie szpitali za posiadanie takiego certyfikatu, kwotą 1 lub 2  procent ryczałtu, od 2018 roku – powiedział.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Uzyskania akredytacji gratulował dyrekcji lecznicy Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.
– Certyfikat jest świadectwem wysiłku pracy całego zespołu. Cieszą także zapowiedzi, które wskazują, że jakość będzie parametrem ważnym przy wycenianiu świadczeń, zwłaszcza dotyczących aspiracji płacowej ze środowiska medycznego. Da to stabilność dalszej pracy szpitali – zaznacza.

Wojewódzki Szpital Zespolony może również pochwalić się wyremontowaną Kliniką Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej. Dzięki modernizacji, zwiększył się komfort pobytu pacjentów i pracy personelu. Po remoncie większość sal posiada własny węzeł sanitarny.
- Z uwagi na dostosowanie do przepisów oraz dostęp do urządzeń, liczba łóżek na oddziale została zmniejszona z ponad 60 do 46. W razie potrzeby jest możliwość dostawienia kolejnych – opowiada kierownik kliniki profesor zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek.

Remont, który trwał od listopada 2016 roku do czerwca 2017 roku, obejmował także wymianę wyposażenia, malowanie oraz generalną modernizację instalacji. Inwestycja kosztowała ponad 2 miliony złotych i została sfinansowana ze środków własnych szpitala.


Źródło: www.wrota-swietokrzyskie.pl