GazeLab jest urządzeniem przeznaczonym do nieinwazyjnego i precyzyjnego badania chorób związanych z dysfunkcjami biomechaniki oka w jego naturalnym stanie – w ruchu. Innowacyjność aparatu polega na tym, że w przeciwieństwie do większości urządzeń okulistycznych badających strukturę anatomiczną oka ze statycznego punktu dokonuje ono obiektywnego i dokładnego pomiaru oczu w ruchu. Badanie jest nieinwazyjne i bezpieczne, a samo urządzenie bardzo stabilne.

GazeLab ma postać hełmu zakładanego pacjentowi podczas badania. Urządzenie wyposażone jest w zintegrowany system projekcyjny, który przekazuje na przeciwległą ścianę wzorce, za którymi badany podąża wzrokiem. Gdy pacjent porusza głową zarówno system projekcyjny, jak i pomiarowy (dwie kamery video) poruszają się wraz z nim, zachowując stały punkt odniesienia, którym jest głowa pacjenta – nie podłoga (jak ma to miejsce w badaniu na synoptoforze). To zapobiega powstawaniu artefaktów wskutek ruchów głowy na podbródku urządzeń optycznych – tu głowa zawsze porusza się wraz z GazeLab. Dodatkowo urządzenie jest wyposażone w żyroskopowy system, który wykrywa przemieszczenia głowy względem hełmu i wysyła w takich przypadkach komunikat ostrzegawczy.

Centrum Medyczne Mavit prowadzi w Katowicach Szpital Specjalistyczny przy ulicy Szopienickiej, który oferuje usługi diagnostyczne oraz operacyjne z zakresu okulistyki, laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej.

W Warszawie Mavit prowadzi szpital okulistyczny mieszczący się przy ulicy Podleśnej 61, na Bielanach oraz ośrodek okulistyczny przy ulicy Migdałowej na Ursynowie.