Lekarz może składać dokumenty do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) do właściwego wojewody po uzyskaniu potwierdzenia realizacji programu specjalizacji przez kierownika specjalizacji. Zgłoszenie jest składane w formie wniosku elektronicznego, generowanego i pobieranego na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych (CEM)
Po tej dacie nie będzie możliwe złożenie wniosku-zgłoszenia do ww. egzaminu.

Źródło: www.cem.edu.pl