Mają być m.in. pozalekcyjne zajęcia, nauka pływania i szkolenia dla nauczycieli wf.

- Musimy zacząć popularyzować ruch i zdrowy tryb życia wśród uczniów, bo z tym jest coraz gorzej. Trend jest bardzo niepokojący. Jak pokazują badania, obecnie dorastające pokolenie może być pierwszym, które będzie żyło krócej od swoich rodziców - powiedziała minister Mucha prezentując dziennikarzom założenia programów.

Jak wynika z zaprezentowanych przez resort danych, polska młodzież jest coraz mniej sprawna, coraz bardziej otyła i schorowana. Według min. Muchy wynika to m.in. z siedzącego trybu życia i niskiego poziomu zajęć wychowania fizycznego w szkołach.

- Przede wszystkim musimy uświadomić rodzicom szkodliwość wypisywanych niepotrzebnie zwolnień z wf. Według oficjalnych danych, w szkołach ponadgimnazjalnych w lekcjach wf nie uczestniczy 38 proc. uczniów, a wśród dziewcząt ten odsetek jest jeszcze wyższy. To niepojęte - dodała minister Mucha.