Bez dobrego zorganizowania wszystkich procesów nie jest możliwe osiągnięcie pełnej efektywności. Dzisiaj lekarze bardzo narzekają na zbiurokratyzowanie swojej pracy, na obciążenia i wyjęcie z ich czasu pracy bardzo dużego wymiaru właśnie na zadania związane z opisem całej procedury, która wiąże się z wypełnieniem dokumentacji medycznej, podczas gdy świat już dawno stworzył stanowisko sekretarza medycznego, asystenta medycznego, który się tym zajmuje. Jesteśmy opóźnieni w organizacji pracy –względem krajów wysoko rozwiniętych i systemów najbardziej efektywnych. Teraz, gdy już odtworzyliśmy zasoby materialne –  więcej uwagi powinniśmy poświęcić na budowanie kapitału organizacyjnego.

Spośród kluczowych zasobów podmiotu leczniczego, czyli ludzi, zasobów finansowych i majątku rzeczowego, to kapitał organizacyjny najbardziej odróżnia nas od najlepszych systemów i jednostek., które w tych najlepszych systemach funkcjonują, to właśnie stworzenie kapitału organizacyjnego.

W polskich szpitalach mamy do czynienia raczej z administrowaniem kadrami, niż z Human Resource Management. W ostatnich latach obserwujemy powolne przechodzenie w kierunku zarządzania ludźmi, ale jeszcze nie kapitałem ludzkim. Wierzę w potencjał partnerstwa pomiędzy dyrektorem zarządzającym szpitalem, dyrektorem medycznym a dyrektorem personalnym, którzy w zespołowej pracy są w stanie  wykreować najcenniejsze zmiany. 

Mam nadzieję, że tegoroczna edycja konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia potwierdzi myślenie strategiczne i partnerskie współdziałanie działu personalnego z zarządem szpitala. Ten konkurs jest dla tych, którzy są o krok dalej i rozumieją teorię wartościowania kapitałów, określania ich wagi w realizacji strategii rozwoju. Będziemy się starali dużo mówić o takich praktykach, absolutnie je promować i propagować, żeby stały się powszechnością. Naszą rolą jako organizatorów konkursu – zarówno Wydawnictwa Wolters Kluwer, jak i Uczelni Łazarskiego – jest dostrzeganie najlepszych i innowacyjnych praktyk oraz upowszechnianie tych najbardziej postępowych – po prostu promowanie liderów.

Konkurs Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia jest organizowany już po raz drugi. Do 16 lutego 2014 roku zgłaszane były projekty konkursowe. Wręczenie nagród oraz prezentacja zespołów nominowanych i laureatów w poszczególnych kategoriach nastąpi 12 marca 2014 roku podczas gali finałowej, którą poprzedzi konferencja.

Szczegóły na stronie www.konferencja.abc.com.pl


Małgorzata Gałązka-Sobotka
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Adiunkt w Katedrze Zarządzania i Marketingu Uczelni Łazarskiego. Autorka kilkudziesięciu artykułów i monografii z zakresu współczesnych tendencji w zarządzaniu. W latach 2006-2010 Prodziekan ds. jakości kształcenia i studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego. Aktualnie Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego i członek Rady NFZ. Koordynator projektów badawczych finansowanych ze środków MNiSW oraz wdrożeniowych finansowanych z EFS.