Zgodnie z rozporządzeniem ninistra sprawiedliwości z 28 stycznia 2016 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego (Dz. U. poz. 171) badania lekarskie obejmują:

1) ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego i stanu psychicznego;

2) badania specjalistyczne, konsultacje lekarzy specjalistów i badania pomocnicze (w szczególności badania laboratoryjne, EKG, EEG, RTG), jeżeli lekarz uprawniony uzna je za niezbędne.

Badania psychologiczne kandydata obejmują wywiad bezpośredni i obserwację kandydata z zastosowaniem narzędzi diagnostycznych. Na podstawie wskazanych badań uprawniony psycholog określa i opisuje cechy osobowości kandydata w zakresie umiejętności poznawczych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do samodzielnego oceniania sytuacji i podejmowania decyzji oraz odporności na stres.

Po zakończeniu badań uprawniony lekarz oraz uprawniony psycholog wydają zaświadczenie o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków asesora sądowego, w zakresie dotyczącym stanu zdrowia oraz zaświadczenie o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków asesora sądowego, w zakresie predyspozycji i umiejętności psychologicznych.

Czytaj: Badania lekarskie kierowców: przepisy określają stałe ceny>>>

Według rozporządzenia lekarzem uprawnionym jest lekarz, który został wpisany do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, prowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) i ma prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, natomiast psychologiem uprawnionym jest psycholog, który został wpisany do rejestru prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji na podstawie art. 15c ust. 2 ustawy z 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r.

poz. 576, z późn. zm.).

Rozporządzenie weszło w życie 12 lutego 2016 roku.

Dowiedz się więcej z książki
Badania lekarskie pracowników - nowe zasady od 1 kwietnia 2015 r.
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł