Co powinno być podstawą do dofinansowania zakupu okularów przez pracownika zakwalifikowanego do ich używania przez okulistę przy obsłudze monitorów ekranowych?
Podstawą do dofinansowania zakupu okularów przez pracownika zakwalifikowanego do ich używania przez lekarza medycyny pracy przy obsłudze monitorów ekranowych jest faktura VAT, na której nabywcą jest zakład pracy pracownika dokonujący refundacji.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną. Zgodnie z treścią § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973), pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Okulary ochronne do stosowania przy obsłudze monitorów ekranowych stanowią więc niezbędny środek ochrony indywidualnej pracownika przed działaniem szkodliwych lub uciążliwych warunków pracy. Faktura na zakup okularów ochronnych jest dowodem spełnienia tego obowiązku.