Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia z dnia 29 października 2003 r. (Dz. Nr 197, poz. 1922 z późn. zm.), dokonano licznych istotnych zmian, m.in.:

- zmieniono liczbę dziedzin, w których mogą być prowadzone szkolenia specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych (o 9 zmniejszyła się liczba dziedzin w zakresie szkoleń specjalizacyjnych pielęgniarek i o 2 u położnych) - według założeń prawodawcy ogólniejsze zakreślenie dziedzin pozwoli na większą elastyczność i uniwersalność wykorzystania kształcenia podyplomowego pielęgniarek;

- usunięto dwie dziedziny kształcenia - szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej (dla położnych oraz dla pielęgniarek) na skutek niewielkiego zainteresowania kształceniem w tym zakresie;

- zmieniono nazwę szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego;

- dodano 4 dziedziny kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek: diabetologia, geriatria, neurologia i transplantologia;

- usunięto z wykazu kursów kwalifikacyjnych promocję zdrowia i edukację zdrowotną, wyodrębniono zaś dziedzinę, w której pielęgniarki mogą odbywać kurs kwalifikacyjny - ochrona zdrowia pracujących;

- dodano kształcenie (kurs kwalifikacyjny) dla położnych w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii;

- rozdzielono dotychczas wspólny dla pielęgniarek i położnych kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego na dwa odrębne kursy dla każdej grupy zawodowej.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 24 sierpnia 2015 r. Obecnie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Źródło: www.bip.mz.gov.pl