Do podjęcia działań na rzecz poprawy informacji i wiedzy na temat krajowej opieki zdrowotnej i ubezpieczeń zdrowotnych na terenie Unii Europejskiej, promocji e-health w związku z większą mobilnością zawodową, konieczności uruchomienia elektronicznych usług medycznych takich jak: telekonsultacje, e-recepty, e-skierowania, telemonitoring i teleopieka, a także uruchomienia  elektronicznych ubezpieczeń zdrowotnych zobligowały kraje członkowskie Unii zarówno Parlament Europejski jak i Rada w roku 2002.

„Dokonane pod wypływem tych projektów i planów analizy polskiego sektora ochrony zdrowia dały niekorzystny obraz infrastruktury informacyjnej. Zarówno w sferze funkcjonalnej, informacyjnej jak i technicznej system informacyjny nie stanowił uporządkowanego układu, a relacje łączące poszczególne elementy infrastruktury zostały uznane za słabe i niewystarczające dla prawidłowego i bezpiecznego przepływu danych pacjentów”- czytamy we wstępie do opracowania.

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia została ogłoszona 2 czerwca 2011 roku, lecz zdecydowana większość jej przepisów weszła w życie dopiero 1 stycznia 2012. Wciąż nie obowiązują jeszcze przepisy ustawy dotyczące elektronicznej dokumentacji medycznej, które wejdą w życie 1 sierpnia 2017 roku. Proces informatyzacji służby zdrowia w Polsce nadal więc trwa i postępuje z każdym kolejnym miesiącem.

Założeniem komentarza jest wyjaśnienie najistotniejszych, złożonych zagadnień prawnych związanych z systemem informacji w ochronie zdrowia. Komentarz omawia w szczególności cel i założenia procesu informatyzacji służby zdrowia w Polsce, przybliża istotę regulacji dotyczących funkcjonowania systemu informacji medycznej, porządkuje problematykę minimalnej funkcjonalności rejestrów medycznych oraz dziedzinowych systemów teleinformatycznych, szeroko omówiono również wybrane aspekty praktyczne kontroli systemu informacji.

Komentarz pisany był w szczególnym okresie, albowiem wiele nowatorskich rozwiązań informatycznych jest jeszcze w fazie projektowania lub nie zostało w pełni wdrożonych. Wciąż trwają badania nad możliwościami projektowanych systemów teleinformatycznych i rejestrów medycznych. Komentarz skupia się zatem w szczególności na tych zagadnieniach prawnych, które mogą pojawić się już na obecnym etapie informatyzacji sektora służby zdrowia.

Książka będzie dostępna w księgarni Profinfo.

Dr Damian Wąsik - radca prawny w zarządzie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy, asystent w Zakładzie Podstaw Prawa Medycznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera UMK w Bydgoszczy, pełnomocnik procesowy w wielu procesach medycznych, autor i współautor ponad 100 publikacji z zakresu prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa wyborczego oraz prawa medycznego