W 2011 roku odsetek środków przeznaczanych na refundację w  całkowitym budżecie NFZ na świadczenia wynosił 18,7 procent . W 2012 roku było to 15,1 procent, a  w 2013 już tylko 14,8 procent.

Z raportu firmy badawczej Sequence,  który powstał na bazie analizy planów finansowych oraz faktycznych wydatków NFZ na refundację nowych leków oraz rozszerzenia zakresu refundowanych wskazań  wynika, że planowana kwota refundacji na 2013 rok była wyższa od rzeczywistych wydatków płatnika publicznego o 1,43 mld zł. Na oryginalne leki wprowadzone na listy refundacyjne  oraz rozszerzenie wskazań płatnik przeznaczył w  2013 roku 134,3 mln złotych, co stanowi zaledwie 9,4 procent środków zaoszczędzonych w
budżecie refundacyjnym.

Według nowej listy refundacyjnej przedstawionej przez Ministerstwo Zdrowia, która obowiązuje od 1 maja 2014 roku, w zakresie leków refundowanych na rynku aptecznym dodano ogółem 117 produktów, ale tylko 2 z nich to  nowe innowacyjne leki.

W części szpitalnej listy dodany został 1preparat innowacyjny – zawierający pleriksafor. Ponadto rozszerzone zostały wskazania refundacyjne dla 5 substancji znajdujących się już na liście.

Do najważniejszych  zmian z perspektywy pacjenta należy refundacja dwóch produktów w obszarze refundacji aptecznej: leku zawierającego lakozamid – w terapii dodanej u chorych
powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia i leku zawierającego indakaterol –zalecanego do stosowania w podtrzymującym  leczeniu oskrzeli u dorosłych pacjentów z POCHP.

W obszarze refundacji szpitalnej dodany został jeden preparat innowacyjny - lek  zawierający pleriksafor, stosowany dla zwiększenia mobilizacji macierzystych komórek krwiotwórczych u ograniczonej populacji pacjentów z chłoniakiem lub szpiczakiem mnogim.

Rozszerzenie wskazań leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii umożliwi dostęp do terapii szerszej populacji chorych. Pozwoli  między innymi na objęcie terapią pacjentów poniżej 18 roku życia przy leczeniu nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST). Ponadto, dzięki poszerzeniu zakresu wskazań refundacyjnych dla substancji: kwas zoledronowy, umożliwiona zostanie refundacja leku dla pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym przebiegającym z zajęciem kości (bez precyzowania rodzaju nowotworu).

Pojawienie się na liście refundacyjnej nowych leków innowacyjnych oraz poszerzanie wskazań dla wcześniej refundowanych to dla pacjentów dobra wiadomość. Jednak pomimo stopniowego zwiększenia dostępu do innowacyjnego leczenia, skala zmian wciąż nie jest adekwatna do oszczędności płatnika w budżecie na refundację.

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma reprezentuje 31 działających w Polsce wiodących firm sektora farmaceutycznego, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne, w tym biotechnologiczne. Infarma jest członkiem European Federation of the Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).

Celem Infarmy jest podejmowanie inicjatyw pozytywnie wpływających na tworzenie rozwiązań systemowych w dziedzinie ochrony zdrowia. Rozwiązania takie powinny pozwalać pacjentom na korzystanie z nowoczesnych i najbardziej skutecznych terapii tak, by polskie standardy leczenia odpowiadały światowym.