Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia, nowa lista listy refundacyjn, która będzie obowiązywać od 1 marca 2014 roku, w części aptecznej  zawiera 84 nowe produkty.  Jednak tylko dziewięć z nowododanych do listy  refundacyjnej leków to  preparaty innowacyjne, które dotychczas nie były refundowane  we wskazaniach, w których zostały uwzględnione w projekcie listy, lub też były  refundowane w ramach chemioterapii niestandardowej.

Dobrą wiadomością dla wszystkich pacjentów jest z pewnością  zwiększenie dostępności leczenia  poprzez rozszerzenie wskazań dotyczące leków stosowanych w ramach programów  lekowych i chemioterapii.

Na marcowej liście szczególnie zauważalne są korzystne zmiany dla pacjentów  onkologicznych. Pojawiły się nowe leki innowacyjne stosowane w leczeniu między innymi czerniaka, raka nerki, raka żołądka czy mięsaków tkanek miękkich. Rozszerzono także wskazania dla  innowacyjnych substancji w terapii zaawansowanego raka jajnika i niedrobnokomórkowego  raka płuca. Refundowany będzie także lek dla pacjentów z neutropenią leczonych chemioterapią cytotoksyczną z powodu nowotworów złośliwych.

Poza lekami stosowanymi w chorobach nowotworowych na nowej liście refundacyjnej  znalazły się między innymi innowacyjne leki stosowane w  reumatoidalnym zapaleniu stawów i  młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów, spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu oraz przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu B.

Infarma z zadowoleniem  obserwuje pojawienie się w projekcie listy refundacyjnej nowych leków innowacyjnych. Z pewnością są to zmiany, na które od dawna czekają polscy pacjenci. Zmiany te, choć pozytywne i bardzo potrzebne, wciąż są jednak nieadekwatne do rzeczywistych potrzeb polskich pacjentów.

Analizując listy refundacyjne należy pamiętać, że dostęp do nowoczesnego leczenia jest limitowany poprzez ograniczanie wskazań do jego stosowania, które często są zbyt rygorystyczne. Dlatego też rozszerzenie wskazań do stosowania kilku leków innowacyjnych w marcowej liście refundacyjnej z pewnością należy uznać za pozytywną, bardzo potrzebną zmianę.


Pierwszy i aktualny komentarz po zmianie ustawy o refundacji leków opublikowało właśnie Wydawnictwo Wolters Kluwer. Autorzy opracowania kompleksowo przybliżają czytelnikowi mechanizmy, które współtworzą system refundacji w ochronie zdrowia w Polsce.

Publikacja "Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych" jest dostępna w ksiągarni Profinfo.