Dobrowolne badanie zostanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 24 tysięcy mieszkań przez ankieterów statystycznych. GUS informuje, że tożsamość ankieterów można potwierdzić kontaktując się z pracownikami Urzędu Statystycznego w poszczególnych województwach.

Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia jest powtarzane co 5 lat i umożliwia poznanie sytuacji zdrowotnej mieszkańców Unii. Badanie obejmuje cztery obszary: stan zdrowia (m.in. samoocena stanu zdrowia, choroby przewlekłe, ograniczenia w funkcjonowaniu i ich wpływ na życie codzienne, samopoczucie psychiczne), opieka zdrowotna (korzystanie z opieki medycznej, stosowanie leków, profilaktyka), determinanty zdrowia (głównie styl życia i narażenie na niekorzystne czynniki środowiskowe) oraz charakterystyka demograficzno-społeczna osób i gospodarstw domowych.

Badanie EHIS Polska przeprowadziła po raz pierwszy w roku 2009. Wcześniej – w latach 1996 oraz 2004 przeprowadzane były w naszym kraju reprezentacyjne ankietowe badania stanu zdrowia, przygotowane z wykorzystaniem zaleceń międzynarodowych organizacji zajmujących się statystyką zdrowia.