Definicja samego governance, zaproponowana została w Międzynarodowych Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA).

- Ład organizacyjny (governance) to według tej definicji „procesy i struktury wprowadzone przez radę,  w celu informowania, kierowania, zarządzania i monitorowania działań organizacji, prowadzących do osiągnięcia jej celów”. Przy czym rada oznacza tutaj reprezentantów właściciela - wyjaśnia Piotr Welenc, dyrektor rozwoju rynku GRC wydawnictwa Wolters Kluwer S.A.

W praktyce governance odnosi się do wewnętrznych procesów, ludzi, systemów i struktur w organizacji (bussines governance) jak również relacji pomiędzy właścicielami (udziałowcami), zarządem, kontrahentami czy interesariuszami (external governance).

 –To drugie odniesienie częściej wskazywane w biznesie jako corporate governance – dodaje Piotr Welenc.

Ład korporacyjny składa się z przywództwa, struktur organizacyjnych oraz procesów zapewniających organizacja osiąganie celów i realizację strategii.  Jest ściśle związane z procesami systemami i systemami zarządczymi w organizacji.

Corporate governance, czyli zagadnieniom ładu korporacyjnego rozumianego jako system instytucji służących zapewnieniu skutecznego zarządzania i kontroli w przedsiębiorstwach z myślą o stosownym wyważeniu interesów poszczególnych grup zaangażowanych w ich funkcjonowanie poświęcony jest III tom serii wydawniczej Europejskie Prawo Spółek.

Książka dostępna jest w księgarni Profinfo.