Jak poinformowała we wtorek 16 marca 2015rzeczniczka Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Agnieszka Wiśniewska, rozbudowa bloku operacyjnego to jedna ze sztandarowych inwestycji gorzowskiego szpitala.

- Jest wpisana w Strategię Rozwoju naszego szpitala na lata 2014-2020. Jej motorem jest stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne lecznictwo zabiegowe i postęp w medycynie. Inwestycja została tak zaplanowana, aby nie utrudniała pracy szpitala - powiedziała Wiśniewska.

Czytaj:  Gorzów Wlkp.: inwestycja w szpitalu w ramach PPP >>>

Dodała, że w przypadku bloku operacyjnego zastosowane podczas budowy nowoczesne technologie oraz dostosowanie do wymogów prawnych na europejskim poziomie, podniesie jakość świadczonych w szpitalu usług medycznych, przyczyni się do poprawy warunków pracy personelu, a także wpłynie na wzrost liczby wykonywanych zabiegów operacyjnych.

Na nowym bloku oddzielone będą newralgiczne ciągi komunikacyjne: ruch pacjentów i personelu, materiałów czystych, materiałów pooperacyjnych i odpadów medycznych.

- Takie rozwiązania to jeden w warunków zachowania wysokiego poziomu sanitarnego i zmniejszenia ryzyka zakażeń wewnątrzszpitalnych - dodała Wiśniewska.

Według zarządu gorzowskiego szpitala modernizacja i rozbudowa bloku operacyjnego w pełni zabezpieczy potrzeby regionu, a ponadto zapewni stały napływ wykwalifikowanej kadry medycznej.

Nowością na bloku będzie możliwość archiwizacji działań zespołów operacyjnych i zastosowanie telemedycyny. Podczas sympozjów i konferencji wszystkie czynności lekarzy, anestezjologów i instrumentariuszek dzięki systemowi kamer, monitorów głośników, mikrofonów i rzutników będzie można obserwować w salach dydaktycznych znajdujących się na terenie szpitala i poza nim.

Blok operacyjny ma być też bazą dydaktyczną dla studentów kierunków medycznych, w tym tworzonego na Uniwersytecie Zielonogórskim. To znaczy, że po ukończeniu studiów absolwenci medycyny będą mogli kontynuować specjalizację między innymi w strukturach gorzowskiego szpitala.

 

Sale operacyjne wyposażone w kamery umożliwią rozpoczęcie szkoleń rezydentów, lekarzy specjalistów i studentów kierunków medycznych na najwyższym europejskim poziomie.
- Projekt ma powstrzymać odpływ najzdolniejszych uczniów do województw ościennych - podkreśliła rzeczniczka.

Dodała, że rozbudowa bloku operacyjnego w przyszłości stworzy możliwość rozbudowy i przeniesienia oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, modernizacji i powiększenia centralnej sterylizatorni, a także utworzenia nowej powiększonej izby przyjęć.

Wartość całego projektu związanego z rozbudową i modernizacją bloku operacyjnego to prawie 8,6 mln zł. 85 procent tej kwoty będą stanowiły unijne pieniądze z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonawcą inwestycji została firma Climamedic Sp. z o.o. z podwarszawskich Reguł. (pap)