– Mając bazy w Przylepie i Gorzowie Wlkp., mamy już rozwiązaną sytuację bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, o co tak zabiegaliśmy. Inwestycja ta wielokrotnie poprawi skuteczność ratownictwa medycznego w naszym regionie. Wszyscy wiemy, jak ważna jest tzw. „złota minuta”, czyli czas dotarcia z miejsca wypadku na SOR – mówi marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Utworzenie bazy HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) w północnej części województwa znalazło swoje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych regionu, między innymi w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 i Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020.

Do tej pory baza Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w województwie lubuskim funkcjonowała jedynie w Zielonej Górze – Przylepie. Nie pozwalało to na pełne zabezpieczenie zdrowotne ofiar wypadków na północy województwa. Decyzja o utworzeniu bazy w Gorzowie Wlkp. zapadła w 2015 roku. 

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko zostały przesunięte środki na zakup śmigłowca, którego koszt to 29 mln zł. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe  będzie utrzymywało bazę. Roczne koszty to 3 mln zł. 


Czytaj także: Rewolucyjne zmiany w ratownictwie medycznym>>>


Samorząd województwa współfinansował budowę bazy wspólnie z miastem Gorzów Wlkp. Zgodnie z ustaleniami z Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym zabezpieczył w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa kwotę 2,5 mln zł stanowiącą połowę przewidywanych kosztów budowy bazy. Termin zakończenia tej inwestycji to 2018 rok.

Otwarcie gorzowskiej bazy HEMS pozwoli na poszerzenie zasięgu działania SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i udzielaniu pomocy na większym obszarze Polski. SP ZOZ LPR posiada 17 stałych baz Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego rozmieszczonych w całej Polsce oraz jedną bazę sezonową uruchamianą na czas wakacji. Natomiast na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie zlokalizowany jest Samolotowy Zespół Transportowy.

SP ZOZ LPR dysponuje 23 śmigłowcami ratunkowymi typu Eurocopter EC 135 oraz dwoma samolotami Piaggio P.180 Avanti. Cztery bazy HEMS dyżurują całodobowo (Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław), 5 baz w godzinach od 7 do 20 (Olsztyn, Poznań, Białystok, Lublin, Szczecin), pozostałe 8 baz od godziny 7.00, lecz nie wcześniej niż od wschodu słońca, do 45 minut przed zachodem słońca, lecz nie dłużej niż do godziny 20.00.


Źródło: www.lubuskie.pl