Kampania „Choroba? Pracuję z nią!” powstała z inicjatywy pacjentów chorych przewlekle, którzy mimo swojej choroby i konieczności jej długofalowego leczenia, nie chcą rezygnować z pracy zawodowej oraz ciągłej konieczności angażowania w pomoc innych osób. Nie chcą także korzystać z  rent i zwolnień lekarskich, ale prowadzić aktywne życie i  pracować.

Szpital w Gorzowie Wlkp. znalazł się w gronie 20 lecznic w kraju, które w leczeniu chorób przewlekłych stosują podskórne podania leków, także cytostatyków w chemioterapii,  znacznie skracając czas pobytu chorego w szpitalu. Zamiast dożylnego podania leków, które trwa wiele godzin, można tutaj otrzymać je w nowocześniejszej formie, tzn. podskórnie, co skraca czas podania leku do kilku minut.

Organizatorami kampanii „Choroba? Pracuję z nią!” są Pracodawcy RP, organizacja zrzeszająca ponad 12 tysięcy firm w Polsce oraz siedem aktywnie działających organizacji pacjentów: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”, Federacja Stowarzyszeń Amazonki, Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Fundacja Onkologiczna Osób Młodych Alivia, Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj Życie!, Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Członkami rady programowej Kampanii są także czołowi eksperci medyczni z obszaru reumatologii, hematologii i onkologii.

Szpital w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi prawie 30 oddziałów szpitalnych, w dwóch lokalizacjach: przy ulicy Dekerta i Walczaka. Placówka prowadzi także stację dializ, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny.

Źródło: www.lubuskie.pl

 [-OFERTA_HTML-]