PET umożliwia bezpieczniejszą technikę prześwietlania i obrazowania niż promieniowanie rentgenowskie.
– To kolejne, niezwykle potrzebne urządzenie, które poprawi jakość diagnostyki oraz leczenia – wyjaśnia marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

W budżecie województwa zabezpieczone są środki finansowe na budowę bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy gorzowskim szpitalu w wysokości 2,5 mln zł (1,72 mln zł w 2017 roku i 798 tys. zł w roku 2018). Z uwagi na trwające procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wyłonieniem wykonawcy, LPR w 2017 roku planuje wykorzystać tylko część dotacji w wysokości około 114 tys. zł, środki te zostaną przeznaczone na prace projektowe.

W związku z tym zarząd województwa zaproponował, aby pozostałe środki, czyli około 1,6 mln zł, przeznaczyć na doposażenie gorzowskiego szpitala w urządzenie PET. Zgodę na to przesunięcie wyrazili radni województwa. Brakującą kwotę na zakup aparatury zabezpieczy szpital z własnych środków.

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi prawie 30 oddziałów szpitalnych, w dwóch lokalizacjach: przy ulicy Dekerta i Walczaka. Placówka prowadzi także stację dializ, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny. Posiada szpitalny oddział ratunkowy z pododdziałem ratunkowym dla dzieci. Od czterech lat placówka jest prowadzona przez spółkę z udziałem samorządu wojewódzkiego.

Źródło: www.lubuskie.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]