Nagroda główna 100 000 zł trafiła do gminy Gogolin z województwa opolskiego. Drugie miejsce w tegorocznej edycji i 50 000 zł otrzymała gmina Strachówka z województwa mazowieckiego, a trzecie miejsce i nagrodę 25 000 zł gmina Biała Rawska. Dodatkowo gmina Strachówka otrzymała nagrodę specjalną od Organizacji „Kwiat Kobiecości” za ponad przeciętny wynik zgłaszalności mieszkanek na badania cytologiczne.
Konkurs organizowany jest przez Polską Unię Onkologii.

Źródło: www.konkurszdrowagmina.pl