Od odstrzelonego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF w ramach monitoringu tej choroby. Badania wykonane w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane 6 października 2014) potwierdziły obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń w badanym materiale.

Zwłoki dzika zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii. Główny Lekarz Weterynarii podkreślił w komunikacie, iż podobnie jak poprzednie przypadki ASF u dzików na terytorium Polski, 16. przypadek zlokalizowany jest w strefie przygranicznej, na obszarze objętym ograniczeniami, na którym obowiązują stosowne nakazy, zakazy i ograniczenia, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.