Inspektorzy sanitarnni prowadzą działania kontrolne dotyczące produktów chemicznych, które mogą zawierać metanol, pod kątem ich właściwego znakowania i zgodności z kartami charakterystyki. 29 grudnia br. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie wydał decyzję administracyjną zakazującą wprowadzania do obrotu produktu „Denatura Maks” – biały spirytusowy rozcieńczalnik. Lista dystrybucji została przekazana państwowym wojewódzkim inspektorom sanitarnym, na których terenie wprowadzona została do obrotu ww. mieszanina. 

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą również nadzór nad bezpieczeństwem spożywczych wyrobów spirytusowych. W ostatnich miesiącach nie było w Polsce przypadku negatywnej oceny alkoholu pochodzącego z oficjalnego obrotu. Alkohol sprzedawany w legalnej sprzedaży, z polskimi znakami akcyzy, jest bezpieczny. 

GIS podkreśla, że pół kieliszka alkoholu metylowego wystarczy, aby uszkodzić nerw wzrokowy, natomiast kieliszek stanowi już dawkę śmiertelną.

Należy zachować wzmożoną czujność odnośnie spożywanego alkoholu, gdyż początkowo objawy spożycia alkoholu metylowego są takie same jak alkoholu spożywczego (stylowego), dopiero z upływem czasu dochodzi do nieodwracalnych zmian w organizmie. 

Źródło: www.gis.gov.pl