31 października GIF wydał decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju leku Aqua pro injectione Polpharma - rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych.

Źrodło: www.gif.gov.pl