Decyzja dotyczy produktu o numerze serii: CHH3K55 i dacie ważności: 10.2018.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Dr. Max Pharma Limited.

28 kwietnia 2017 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął protokół z badan przeprowadzonych w Narodowym Instytucie Leków. Orzeczenie w tym protokole stanowi, że podana próbka produktu leczniczego Cetirizine Dr. Max nie odpowiada wymaganiom specyfikacji w zakresie zawartości substancji czynnej.

Biorąc to pod uwagę, Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął powyższą decyzję.

Cetryzyna jest lekiem przeciwhistaminowym, stosowanym w celu zmniejszenia objawów alergii.

Źródło: www.gif.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]