Decyzja dotyczy produktu o numerze serii: 010517 i dacie ważności: 04.2019.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Genetyk Lifesciences. Pvt. Ltd.

Importerem jest Parafarmacja sp. z o.o.

Do Głównego Inspektoratu Farmaeutycznego wpłynął wniosek importera o wycofanie z obrotu podanej serii produktu Hydroxyzine Hydrochloride Injection USP.

Produkt ten został wprowadzony na rynek polski na podstawie zgód ministra zdrowia na dopuszczenie do obrotu z art. 4 ust 8 ustawy z 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne. Przyczyną podjęcia decyzji o wycofaniu produkty był błąd w oznakowaniu opakowania w zakresie drogi podania.

 

Źródło: www.gif.gov.pl