Decyzja dotyczy produktu o numerze serii: PP0727 i dacie ważności: 04.2019.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła informacja o decyzji własnej podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu podanej serii produktu leczniczego Fayton, w związku z brakiem spełnienia wymagań jakościowych.

 

Źródło: www.gif.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]