Decyzja dotyczy następujących serii produktu: Cyclaid (Ciclosporinum) 100 mg, kapsułki miękkie, 50 kapsułek, numer serii; 910233, data ważności: 11.2019 oraz Cyclaid (Ciclosporinum), 50 mg, kapsułki miękkie, 50 kapsułek, numer serii: 910233 data ważności: 11.2019.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Apotex Europe B.V.

3 listopada 2017 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzja nr 10/WS/2017 wstrzymał w obrocie i stosowaniu na terenie całego kraju podane wyżej produkty w związku ze zidentyfikowaniem w jednostkowym opakowaniu zewnętrznym produktu Cyclaid 100 mg o numerze serii 910233 blistrów produktu leczniczego Cyclaid 50 mg o tym samym numerze serii.

27 listopada 2017 roku pełnomocnik podmiotu odpowiedzialnego zawnioskował  o wycofaniu z obrotu podanych serii produktu Cyclaid.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Źródło; www.gif.gov.pl