Wycofano następujące serie produktu:

Numer serii: 55270111, data ważności: 04.2017
Numer serii: 55270081, data ważności: 02.2017
Numer serii: 45270541, data ważności: 11.2016
Numer serii: 45270551, data ważności: 11.2016
Numer serii: 45270451, data ważności: 10.2016
Numer serii: 45270471, data ważności: 10.2016
Numer serii: 45270461, data ważności: 10.2016
Numer serii: 45270341, data ważności: 08.2016
Numer serii: 45270351, data ważności: 08.2016
Numer serii: 45270361, data ważności: 08.2016
Numer serii: 45270311, data ważności: 08.2016
Numer serii: 45270321, data ważności: 08.2016
Numer serii: 45270331, data ważności: 08.2016
Numer serii: 45270281, data ważności: 08.2016

Podmiotem odpowiedzialnym jest Teva Pharmaceuticals Polska sp. z o.o. 

12 lipca 2016 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął wniosek podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie z obrotu podanych serii produktu leczniczego Vitaminum B compositum Teva. Przyczyną wycofania było niespełnienie wymagań specyfikacji w zakresie parametru zawartość pirydoksyny chlorowodorku (witamina B6) w przypadku serii o numerach: 55270111, 55270081, 45270541, 45270551, 45270451 oraz w zakresie parametru zawartość pantotenianu wapnia dla serii o numerach: 45270471, 45270461, 45270341, 45270351, 45270361, 45270311, 45270321, 45270331 oraz 45270281.

Mając to na uwadze Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął powyższą decyzję.


Źródło: www.gif.gov.pl