Decyzja dotyczy następujących serii produktu Polcrom:

numer serii: 010614, data ważności: 06.2017
numer serii: 020614, data ważności: 06.2017
numer serii: 030614, data ważności: 06.2017
numer serii: 040614, data ważności: 06.2017

Podmiotem odpowiedzialny są Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

9 września 2016 roku do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęło zgłoszenie wyników poza specyfikacją uzyskanych w programie ciągłego  badania stabilności dla produktu leczniczego Polcorm 2 procent aerozol do nosa.

Przyczyną uzyskanych wyników jest częściowe rozhermetyzowanie opakowania bezpośredniego produktu. Jednocześnie podmiot odpowiedzialny poinformował o decyzji własnej o wycofaniu z obrotu podanych serii produktu Polcorm 2 procent.

12 września 2016 roku do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęły dodatkowe informacje w zakresie analizy ryzyka przeprowadzonej przez wytwórcę.

Mając to na uwadze Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął powyższą decyzję.


Źródło: www.gif.gov.pl