Główny Inspektor Farmaceutyczny, decyzją nr 69/WC/2017, wycofał z obrotu na terenie całego kraju dwie serie produktu leczniczego Sortis (Atorvastatinum), tabletki powlekane.

Decyzja dotyczy następujących numerów serii:

Sortis 20  (Atorvastatinum), 20 mg
numer serii: T16599, data ważności: 31.01.2020
Podmiotem odpowiedzialnym jest Pfizer  Europe MA EEIG.

Sortis 80  (Atorvastatinum), 80 mg
numer serii: T51169, data ważności: 31.01.2020

Podmiotem odpowiedzialnym jest Pfizer  Polska sp. z o.o.

Do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła informacja w systemie Rapid Alert o prewencyjnym dobrowolnym wycofaniu  podanych serii produktu leczniczego Sortis 80 w związku z uzyskaniem wyników poza specyfikacją w badaniach stabilności.

Źródło: www.gif.gov.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]