Wycofały został produkt o numerze serii: 20150622 i dacie ważności: 22.06.2017.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Zakład Produkcyjno-Usługowy Farko s.c.

16 grudnia 2015 roku do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął protokół z badań przeprowadzonych w Narodowym Instytucie Leków, którego orzeczenie stanowi, że badana próbka podanego produktu leczniczego nie odpowiada wymaganiom specyfikacji z uwagi na przekroczenie wymagań parametru „stopień sproszkowania”.

Biorąc to pod uwagę, Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął powyższą decyzję.