Wycofany został produkt o numerze serii H44088D i dacie ważności: 04.2017.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Gedeon Richter Polska sp. z o.o.
9 czerwca 2016 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął wniosek podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie podanej serii produktu. Decyzja ta została podjęta w związku z przekroczenie limitu specyfikacji dla parametru zwartość substancji czynnej w badaniach stabilności.