Wniosek o wstrzymanie w obrocie produktów leczniczych zawierających tetrazepam wniósł Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i związany był z notyfikacją decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej C(2013) 3344. Powodem wstrzymania w obrocie tych leków był fakt, że stosunek korzyści do ryzyka stosowania leków z tetrazepamem nie jest uważany za korzystny, z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa stosowania i ograniczoną skuteczność.

źródło: www.gif.gov.pl