Podmiotem odpowiedzialnym jest Gedeon Richter Plc., Węgry. Tabletki Azalia stosuje się w celu zapobiegania ciąży.

Czytaj: GIF: wycofanie z obrotu produktu leczniczego Ampicillin >>>

Do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął protokół badań nr NI-1595-14 z badań przeprowadzonych w Narodowym Instytucie Leków. Orzeczenie tego protokołu stanowi, że badania próbka podanego produktu leczniczego nie odpowiada wymaganiom specyfikacji w zakresie parametru czystości chromatograficznej. W związku z tym Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu podanej serii produktu.