Powodem wycofania jednej serii leku (data ważności 1.2014) było zanieczyszczenie szczepionki w postaci przezroczystego ciała obcego (kawałka szkła).

źródło: www.gif.gov.pl