Decyzja wynika z faktu, że badane próbki przedmiotowego leku nie odpowiadają specyfikacji w zakresie parametru uwalniania substancji czynnej.
Decyzja otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności.

Źródło: www.gif.gov.pl