Wycofane zostały następujące serie produktu:

Acviscin (Vancomycinum), proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg, 1 fiolka:
Numer serii: 5000830, data ważności: 10.2014
Numer serii: 5000999, data ważności: 02.2015
Numer serii: 5001039, data ważności: 03.2015
Numer serii: 5001066, data ważności: 04.2015
Numer serii: 5001177, data ważności: 07.2015

Acviscin (Vancomycinum), proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1000 mg, 1 fiolka:
Numer serii: 5000831, data ważności: 10.2014
Numer serii: 5000880, data ważności: 11.2014
Numer serii: 5000960, data ważności: 01.2015
Numer serii: 5001027, data ważności: 03.2015
Numer serii: 5001123, data ważności: 05.2015
Numer serii: 5001128, data ważności: 06.2015
Numer serii: 5001258, data ważności: 09.2015

Podmiotem odpowiedzialnym jest Actavis Group PTC ehf. Islandia
11 czerwca 2014 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła informacja o decyzji własnej podmiotu odpowiedzialnego dotycząca wycofania podanych serii produktu leczniczego Acviscin.

Decyzja została podjęta w związku ze zgłoszeniem otrzymanym od wytwórcy, dotyczącym podejrzenia wystąpienia wady jakościowej produktu, ze względu na możliwe zanieczyszczenie cząstkami stałymi.