Decyzja dotyczy produktu o numerze serii: SB4814 i dacie ważności: 09.2018.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Krka, d.d., Novo mesto, Słowenia.

Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował, że odstąpił od uzasadnienia swojej decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.

Decyzja o wstrzymaniu w obrocie serii tabletek Doreta była uzasadniona podejrzeniem braku spełniania wymagań jakościowych.

Źródło: www.gif.gov.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]