Decyzja dotyczyła produktu leczniczego Flucorta (Fluconazolum), 50mg/10ml, syrop. Jest to lek przeciwinfekcyjny, stosowany w zakażeniach.

Wycofane zostały dwie serie produktu: 011116, data ważności: 11.2018 oraz 011116, data ważności: 11.2016.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Polfarmex S.A.

Decyzja ta została podjęta w związku ze stwierdzoną niezgodnością w zakresie daty ważności, podaną na opakowaniu zewnętrznym. Na części opakowań zewnętrznych serii 011116 widniała bowiem błędna data ważności: 11.2016.

Zmiana decyzji polega na wykreśleniu z sentencji wyrażenia: numer serii: 011116, data ważności: 11.2018.

Tym samym produkt o tym numerze serii został ponownie dopuszczony do obrotu.

Źródło: www.gif.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]