Chodzi o treść informacji zawartej w reklamie: „Nawet tak ostry ból pleców nie zaprzepaści twoich planów”, co do której zachodziło podejrzenie, że narusza przepis art. 53 ustawy Prawo farmaceutyczne. Przepis ten mówi, że reklama produktu leczniczego nie może wprowadzać w błąd, powinna prezentować produkt obiektywnie oraz informować o racjonalnym stosowaniu. Natomiast art. 56 pkt. 2 mówi o tym, że zabroniona jest reklama produktu leczniczego zawierająca informacje niezgodne z zatwierdzoną Charakterystyką Produktu Leczniczego. Reklamowany produkt zgodnie z ChPL jest przeznaczony do leczenia bólu słabego lub umiarkowanego, a nie bólu ostrego. 

Główny Inspektor Farmaceutyczny nie zgodził się tutaj z wyjaśnieniami firmy USP Zdrowie, powołującymi się na różne sposoby klasyfikacji bólu. Według GIF w badaniach klinicznych związanych z rejestracją leku stosowana jest tzw. skala VAS i według takiej samej skali należy określać ból, na który pomaga dany produkt, w informacji na jego temat.

Z kolei stwierdzenie „Weź najsilniejszy i najszybszy Ibuprom Max Sprint” mogło sugerować, że lek Ibuprom działa najszybciej i jest najsilniejszy w porównaniu do produktów innych firm, co budzi wątpliwości w sprawie zgodności z art. 53 ustawy Prawo farmaceutyczne o obiektywnym prezentowaniu produktu. W tym przypadku jednak GIF przyjął wyjaśnienie pełnomocnika firmy USP Zdrowie, według których chodzi o wyróżnienie Ibupromu Max Spritn spośród innych produktów marki Ibuprom.

W reklamie umieszczono także przypis „maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane w ciągu 32,6 min, a w przypadku tabletek  w ciągu 90 min.”. W odniesieniu do tych danych nie podano źródło, z którego je zaczerpnięto.  Poza tym sugerowało ono, że reklamowany produkt jest trzy razy szybciej wchłaniany niż inne produkty. W tym przypadku GIF również przyjął wyjaśnienie pełnomocnika, że chodzi o porównanie do działaniu Ibupromu w tabletkach.

Pomimo przyjęcia wyjaśnienia w tych dwóch punktach, Główny Inspektor Farmaceutyczny, z uwagi na wprowadzanie w błąd treści reklamy, podjął decyzję nakazująca jej natychmiastowe zaprzestanie.

W lipcu 2014 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny również spółce USP Zdrowie nakazał zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy produktu Ibuprom, w związku z podejrzeniem, że zawiera ona informacje niezgodne z zatwierdzoną Charakterystyką Produktu Leczniczego.

Można na ten temat przeczytać tutaj: Ibuprom: spot telewizyjny wprowadzający w błąd >>>