Wycofane zostały następujące serie produktu:

numer serii: 362810, data ważności: 31.12.2016
numer serii: 361853, data ważności: 31.12.2016
numer serii: 365788, data ważności: 28.02.2017
numer serii: 367184, data ważności: 31.05.2017
numer serii: 367182, data ważności: 31.07.2017
numer serii: 368476, data ważności: 30.09.2017
numer serii: 368477, data ważności: 30.09.2017

Podmiotem odpowiedzialnym jest Merz Pharmaceuticals GmbH, Niemcy. 

Do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła informacja od przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu podanych serii produktu Axura, w związku z defektem pompki dozującej.

Informacja ta została jednocześnie potwierdzona w komunikacie Rapid Alert przesłanym do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego z organu kompetentnego w Hiszpanii. Decyzja o wycofaniu tego produktu została podjęta w uzgodnieniu z Europejską Agencją Leków.