Gedeon Richter Plc. oraz Stada Arzneimittel AG podpisały umowę licencyjną i dystrybucji w celu wprowadzenia na rynek europejski produktu Pegfilgrastim, wytwarzanego przez spółkę Richter. Umowa przyznaje Stada niewyłączne prawa do dystrybucji produktu na terenie całej Europy (poza Rosją), Richter zachowuje natomiast prawo do dystrybucji i sprzedaży produktu na świecie.

Pegfilgrastim to pegylowany rekombinowany czynnik stymulujący wzrost kolonii ludzkich granulocytów, przeznaczony do stosowania w leczeniu neutropenii u dorosłych pacjentów.

Niezależnie od płatności wniesionej przy podpisaniu umowy, Stada zobowiązana jest również – zgodnie z umową – do dalszych płatności zależnych od postępów projektu. Począwszy od wprowadzenia na rynek na podstawie wyników sprzedaży Stada przekazywać będzie spółce Richter dalsze opłaty licencyjne.

– Richter uznaje rozwój produktów biopodobnych za swój nadrzędny cel na drodze do specjalizacji w branży farmaceutycznej. Przewidywany sukces produktu Pegfilgrastim, nad którym prace właśnie się zakończyły, to pierwszy krok do zajęcia uznanej pozycji na prestiżowym rynku produktów biologicznych. Podpisana właśnie umowa stanowi cenne uzupełnienie naszej strategii – powiedział Erik Bogsch, dyrektor zarządzający Gedeon Richter Plc.

– Po raz kolejny z powodzeniem zastosowaliśmy strategię wybiórczego licencjonowania z udziałem kompetentnego partnera. Dzięki porozumieniu zagwarantowaliśmy sobie możliwość oferowania wysokiej jakości, niedrogiego zamiennika dla oryginalnego produktu tuż po wygaśnięciu patentu, co nastąpi w 2017 roku. Tym sposobem dodatkowo umocniliśmy naszą pozycję na obiecującym i opłacalnym rynku produktów biopodobnych, poszerzając nasze portfolio bez ponoszenia większych kosztów i ryzyka – powiedział Hartmut Retzlaff, prezes zarządu Stada Arzneimittel AG.

Preparat biopodobny definiowany jest jako produkt biofarmaceutyczny, tzn. lek, którego aktywnym składnikiem jest białko wykazujące wysokie podobieństwo do oryginalnego produktu biofarmaceutycznego obecnego już na rynku (tzw. leku referencyjnego). Pod względem jakości, bezpieczeństwa i skuteczności działania preparaty biopodobne nie ustępują oryginałom.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.zdrowie.abc.com.pl , stan z dnia 17 sierpnia 2015 r.