W dniu 25 czerwca 2015 r. rozpoczyna się w Gdańsku Europejski Kongres Medyczny. Kongres to nowoczesne forum integrujące międzynarodowe środowisko medyczne oraz związane ze sferą polityczno-gospodarczą, w celu stworzenia nowych ram funkcjonowania i zarządzania ochroną zdrowia w Polsce.

Rolą Kongresu jest stworzenie platformy dialogu dla Polski i dla Europy, umożliwiające wymianę doświadczeń, koncepcji, dyskusję o problemach i wyzwaniach oraz formułowanie nowych, lepszych rozwiązań dla sektora medycznego.

Kongres skierowany jest do osób zainteresowanych ochroną zdrowia i zmianami w tym obszarze. Prelegentami podczas kongresu będą przedstawiciele Pracodawców RP, a także ministerstw, w tym Ministerstwa Zdrowia, uczelni medycznych, samorządów i organizacji branżowych.

W programie Kongresu znalazła się między innymi debata polityczna, do której zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich partii politycznych, a którą poprowadzi Prezydent Pracodawców RP Pan Andrzej Malinowski. Jej celem będzie między innymi uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak politycy zamierzają sprostać dylematom i wyzwaniom, które stoją przed ochroną zdrowia, takim jak dostęp do świadczeń, źródła finansowania, jakość opieki, czy edukacja medyczna.

W programie przewidziano także sesje na temat projektu ustawy o zdrowiu publicznym z udziałem minister Beaty Małeckiej-Libery i minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Kwestie liczenia kosztów leczenia pojawią się również podczas sesji „Rozwój medycyny a rozwój gospodarczy”. Celem sesji na temat onkologii będzie przeanalizowanie sytuacji w Polsce i porównanie jej z innymi państwami europejskimi oraz próba odpowiedzi na pytanie, co ma wpływ na skuteczność leczenia onkologicznego. Omówione zostaną zarówno kwestie dotyczące dostępu do nowoczesnych terapii, ale także tzw. zaplecze logistyczne – dostęp do sprzętu, zasoby kadrowe, itp.

Kongres potrwa do 27 czerwca 2015. Będzie się odbywał w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Międzynarodowych Targów Gdańskich AmberExpo. Partnerami przedsięwzięcia są między innymi Pracodawcy RP oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.ekm.amberexpo.pl, stan z dnia 25 czerwca 2015 r.