Koszt inwestycji wyniesie 12 mln zł, z czego prawie 10 mln zł będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Centrum Geriatrii będzie się mieścić w dawnym Szpitalu Studenckim w Gdańsku przy alei Zwycięstwa 30. Budynek zostanie wyremontowany, zmodernizowany i przystosowany do opieki nad seniorami. Zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt służący do rehabilitacji ruchowej, kardiologicznej i pneumonologicznej. Zostanie także kupione nowe wyposażenie diagnostyczne i terapeutyczne ułatwiające funkcje poznawcze, a także system teleopieki nad pacjentem, telerehabilitacji domowej oraz monitoringu pacjentów. Pomieszczenia zostaną wyposażone w podstawowe sprzęty biurowe i medyczne.

W ramach projektu odbędą się też specjalistyczne szkolenia dla: lekarzy POZ, specjalistów i pielęgniarek, fizjoterapeutów, koordynatorów zespołu, a także psychologów, dietetyków, pracowników socjalnych, opiekunów, wolontariuszy, absolwentów WZP. Zaplanowano prawie 11 szkoleń specjalistycznych dostosowanych do wypracowania i wdrożenia nowego modelu udzielania nowych form świadczeń.

- Nasze społeczeństwo się starzeje, a polityka senioralna musi za tymi zmianami nadążać. Tym bardziej, że z problemami wynikającymi ze starzeniem się mieszkańców będziemy mierzyć się coraz częściej. Ciągle nie doczekaliśmy się jeszcze systemowych rozwiązań, ale powstanie centrum geriatrii w Gdańsku oraz centrum opieki geriatrycznej w Sopocie to próba zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych seniorów – mówił Paweł Orłowski, członek zarządu województwa pomorskiego.

Głównym celem inwestycji jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla seniorów na Obszarze Metropolitalnym. Dzięki realizacji projektu zostaną wdrożone zasady opieki koordynowanej, zapewniając równocześnie współpracę pomiędzy różnym poziomami świadczeniodawców.

  [-OFERTA_HTML-]

Przedsięwzięcie to przyczyni się do realizacji założeń projektu „Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa pomorskiego". W dokumencie tym prognozuje się wzrost zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii oraz neurologii wśród osób w podeszłym wieku.

Do zaspokojenia zdiagnozowanych braków przyczynić ma się zwiększenie liczby łóżek w ramach między innymi oddziałów geriatrycznych. Zgodnie z treścią tego dokumentu szacunkowy wzrost zapotrzebowania na łóżka dedykowane pacjentom w wieku podeszłym do 2029 roku wyniesie około 20 procent.

Źródło: www.pomorskie.eu