Nakłady finansowe na oddziały neonatologii wzrosły z 1,19 mld zł w 2009 roku do 1,25 mld zł w 2012 r. Jak wynika z raportów przesyłanych przez szpitale, ilość zwiększa się ilość noworodków wymagających opieki neonatologicznej w stosunku do ogólnej liczby urodzeń.
Przeprowadzone przez Fundusz analizy wykazały, że część standardowo przeprowadzanych procedur była wykorzystywana przez świadczeniodawców do rozliczania według wyżej wycenionej grupy JGP. Podobnie zaliczano żółtaczkę fizjologiczną jako stan patologiczny. Zarządzenie Prezesa NFZ uniemożliwia taką praktykę.
Rzecznik NFZ jednak stanowczo podkreśla, że zlikwidowano możliwość wykonywania poszczególnych procedur medycznych. W dalszym ciągu będą wykonywane i rozliczane w ramach podpisanych przez oddziały neonatologiczne umów.

Źródło: www.nfz.gov.pl