Decyzja Ministerstwa była potrzeba w związku z wejściem w życie 1 listopada 2015 roku ustawy o leczeniu niepłodności. 

Ustawa ta (zgodnie z art. 48 ust. 1 oraz w art. 57 ust. 1) nakłada na podmioty wykonujące usługi w zakresie leczenia niepłodności obowiązek posiadania pozwolenia na pobieranie komórek rozrodczych od dawców i stosowanie ich w procedurze in vitro – w przypadku klinik; gromadzenie, przechowywanie i dystrybucję komórek rozrodczych oraz zarodków przeznaczonych do zastosowanie w procedurze in vitro – w przypadku banków. Wymóg posiadania tych pozwoleń wynika z prawa UE, które zostało wdrożone ustawą o leczeniu niepłodności.

Nowe przepisy obligują kliniki leczenia niepłodności i banki komórek rozrodczych i zarodków do stworzenia  programu postępowania z dotychczas zgromadzonymi komórkami rozrodczymi i zarodkami. W tzw. programie dostosowawczym jest ustalany sposób postępowania, który ma zapewnić jakość przechowywania komórek rozrodczych i zarodków, zdrowie i bezpieczeństwo biorczyni oraz zdrowie dzieci, które mogą się urodzić w wyniku zastosowania tych komórek rozrodczych lub zarodków w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji, bezpieczeństwo komórek rozrodczych lub zarodków gromadzonych, przetwarzanych, przechowywanych lub dystrybuowanych.

Czytaj: Ministerstwo Zdrowia: ustawa o in vitro przewiduje 12-miesięczny okres przejściowy>>>

- FertiMedica Centrum Płodności od początku działalności funkcjonuje zgodnie z unijnymi standardami, czego potwierdzeniem jest szybkie zatwierdzenie naszego programu postępowania z komórkami rozrodczymi oraz zarodkami przez Ministerstwo Zdrowia. Cieszę się, że dzięki temu będziemy mogli nadal pomagać niepłodnym parom uzyskać upragnioną ciążę, między innymi za pomocą zabiegów rozrodu wspomaganego, czyli inseminacji oraz in vitro – mówi Marta van der Toolen, dyrektor i założycielka FertiMedica.

LEX Przychodnia to serwis dopasowany do codziennych obowiązków osób zarządzających ambulatoryjnymi podmiotami leczniczymi, który zapewnia wiarygodną, aktualną rzetelną i zrozumiałą informację z zakresu prawa i zarządzania przychodnią. Oferuje natychmiastowe wsparcie w rozwiązywaniu problemów oraz rozwiązania podane w zakresie, który odpowiada dokładnie potrzebom dyrektorów oraz kierowników przychodni.

Więcej informacji: www.produkty.lex.pl