Według Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie ankiety, które trafiły do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, zostały przez Narodowy Fundusz Zdrowia rozesłane w celu wprowadzenia chaosu i utrudnienia rozmów przedstawicielom związku.

Federacja informuje, że odmowa podpisania ankiety nie niesie ze sobą żadnych skutków dla realizacji umów.

Federacja podkreśla też, że przekazała swoje stanowisko w kwestii warunków zawierania umów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia i do czasu zakończenia negocjacji członkowie Porozumienia nie będą deklarować czy i na jakich warunkach podpiszą umowy.

21 listopada 2014 r. prezes Federacji Jacek Krajewski wyraził protest przeciwko publikacji zarządzenia prezesa NFZ bez konsultacji. Prezes przypomniał, że w toku negocjacji prowadzonych w Ministerstwie Zdrowia, z udziałem prezesa NFZ, ustalono, że projekt zostanie przed publikacją skonsultowany z Federacją. Poza tym zawiera on warunki, które są nie do przyjęcia przez przedstawicieli środowiska lekarzy POZ.

Brak porozumienia dotyczy wyceny usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej po wejściu w życie regulacji z tzw. pakietu kolejkowego. Od stycznia 2015 lekarze będą musieli zajmować się pacjentami, którzy dotychczas leczyli się w poradniach okulistycznych i dermatologicznych (do tych specjalistów będą wymagane skierowania). Będą dłużej wypełniać dokumentację, do której dojdzie także tzw. karta diagnostyki i leczenia onkologicznego. Będą rozliczani z prawidłowego diagnozowania nowotworów.

Odbyło się już kilka spotkań ministra zdrowia z przedstawicielami lekarzy, jednak nie doprowadziły do porozumienia w tej sprawie. Według Federacji tak zwany „pakiet onkologiczny” jest tylko propagandową próbą oszukania pacjentów. Zarzuty ekspertów reprezentujących lekarzy rodzinnych dotyczą między innymi braku szczegółowej oferty MZ dla świadczeniodawców POZ oraz pomysłu na organizację ich świadczeń. Obawiają się także przerzucenia odpowiedzialności na świadczeniodawców POZ w zakresie opieki nad pacjentami leczonymi do tej pory specjalistycznie bez zapewnienia w tym celu odpowiednich warunków. Podkreślają również brak wcześniejszego pilotażu efektywności rozwiązań pakietu kolejkowego i związanego z tym finansowania nowych zadań dla POZ.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.federacjapz.pl, stan z dnia 26 listopada 2014 r.